Make Money Online

[MMO]

Code chuẩn PHP cho Junior Developer

Hoàng Quang 6/03/2017
Optical Blogger  - Tại sao lại giới thiệu code chuẩn PHP mà không giới thiệu code chuẩn Jav, C#. Quá đơn giản, mình đang làm trên PH...Read More
Code chuẩn PHP cho Junior Developer Code chuẩn PHP cho Junior Developer Reviewed by Hoàng Quang on 6/03/2017 Rating: 5
Những pha nguy hiểm mà lập trình viên không thể tránh trong đời Những pha nguy hiểm mà lập trình viên không thể tránh trong đời Reviewed by Hoàng Quang on 5/19/2017 Rating: 5

[Entry] - Coding Bình Giảng

Hoàng Quang 10/20/2016
Optical Blogger - Phàm thế cuộc ngày nay, công nghệ phát triển như vũ bão, như Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Nhớ thời Bill Gate x...Read More
[Entry] - Coding Bình Giảng [Entry] - Coding Bình Giảng Reviewed by Hoàng Quang on 10/20/2016 Rating: 5
Kiếm tiền nạp điện thoại với ứng dụng Việt - Túi Ba Gang Kiếm tiền nạp điện thoại với ứng dụng Việt - Túi Ba Gang Reviewed by Hoàng Quang on 8/24/2016 Rating: 5
Kiếm tiền với các liên kết mạng xã hội qua fanSlave Kiếm tiền với các liên kết mạng xã hội qua fanSlave Reviewed by Hoàng Quang on 6/25/2016 Rating: 5